เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อุปกรณ์หัดเดินอัตโนมัติช่วยผู้ป่วยทางกายภาพและคนชรา  อ่าน :   1,563 
ชื่อเจ้าของ :  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย   อีเมล์ :   chaiya_32@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (88 votes cast)

คำอธิบาย :
ในปัจจุบันมีคนป่วยและคนพิการบริเวณส่วนล่างของร่างกายมากขึ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยขาหักต้องเข้าเฝือกหรือได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเคลื่อน ซึ่งในช่วงการรักษาช่วงหนึ่งจะต้องมีการพักฟื้นและทำการรักษากายภาพบำบัด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและปรับสภาพของการเดินให้เป็นปกติ และผู้ป่วยที่เริ่มต้นทำกายภาพบำบัดต้องใช้ราวเหล็กคู่ขนานหัดเดิน ซึ่งอยู่ที่สถานกายภาพบำบัดและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถพยุงตัวได้ก็สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในการทำกายภาพบำบัดหัดเดินด้วยตัวเองได้ แต่ผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังแขนและกำลังขาที่จะพยุงตัวเองเพียงลำได้ ก็ไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์ช่วยเดินได้ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ช่วยเดินจะทำจากอะลูมิเนียมก็ตาม จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำอุปกรณ์ไฟฟ้มาเพิ่มประสิทธิภาพการเดิน อย่างเช่น การนำมอเตอร์มาติดล้อขับเคลื่อนของตัวอุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอัตโนมัติ และอีกกรณีหนึ่งเมื่อคนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เวลาจะใช้ ถ้าไม่มีกำลังแขนและขาที่จะพยุงตัวเองก็ไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์ช่วยเดินในการเดินได้เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลที่จะต้องดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเดินธรรมดาให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการช่วยเดินเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวกมากขึ้น
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะทำอุปกรณ์ช่วยเดินให้เป็นแบบอัตโนมัติของคนป่วยหัดเดินและคนชรา โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งอาศัยการก้าวขาของผู้ป่วยหัดเดินหรือคนชรามาเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่แทนการยกนั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยหัดเดินอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ สามารถตั้งระบบการทำงานได้ 4 ระดับ คือ 15 ซม., 25 ซม. และ 40 ซม. มีระบบไมโครคอนโทรลควบคุมการทำงาน และใช้โฟโต้เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวในการก้าวเท้าของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
อุปกรณ์ช่วยหัดเดินอัตโนมัติสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการแขน ขา รวมถึงผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยในการฟื้นฟูพัฒนาการการทำงานของร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ขณะนี้เครื่องดังกล่าวได้มอบให้โรงพยาบาลสงขลานำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยรายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทร.0-7431-7100 ต่อ 1204, 08-5640-6868, 08-9870-0721.เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [29/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates