เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เตาเผาถ่าน 200 ลิตรและน้ำส้มควันไม้  อ่าน :   14,912 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักส่งเสริมและถายทอดเทคโนโลยี   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (190 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
เป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างง่าย ประสิทธิภาพสูง ลงทุนน้อย อาศับหลักการไล่ความชื้นในเนื้อไม้ มีการควบควุมอากาศได้ดี เนื่องจากเป็นระบบปิด ทำให้ไฟไม่ติดเนื้อไม้ และได้ผลผลิตอีกหนึ่งอย่าง คือ นำส้มควันไม้(Wood Vinega) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

รวมเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน และการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี พร้อมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการายละเอียดเพิ่มเติมและเบอร์ติดต่อ อ่านไฟล์แนบด้านล่าง

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [6/3/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 19/10/2556]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates