เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตน้ำมันจากสาหร่าย  อ่าน :   1,682 
ชื่อเจ้าของ :  นางอาภารัตน์ มหาขันธ์   อีเมล์ :    tistr@tis
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (143 votes cast)

คำอธิบาย :

รายละเอียดผลงาน : มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารเคมีตกค้างปนเปื้อนในร่องน้ำได้ถึง 10 เท่า โดยใช้เวลาเพียง 1 เดือน นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณของสารกำจัดศัตรูพืชได้ 14 ชนิด โดยลดลงได้ถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมขยายผลบำบัดสารเคมีการเกษตรตกค้างในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบยกร่อง และโรงงานผลิตสารเคมีทางการเกษตรในอนาคต

ขนาดของชิ้นงานที่นำมาแสดง กว้าง x ยาว x สูง (หน่วยวัด : ซม.)
( 100 x 100 x 80 เซนติเมตร) ....นำเสนอรูปแบบโมเดล

น้ำหนักของผลงานที่นำมาแสดง (หน่วยวัด : กิโลกรัม) 10 กก.

ตลาดเป้าหมาย : ภาคการเกษตร (สวนผลไม้) / ภาคอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการ/โรงงานผลิตสารกำจัดศัตรูพืช)

 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [27/5/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates