เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ไม้ผลมังคุด  อ่าน :   21 
ชื่อเจ้าของ :  กานดา ทองนพคุณ   อีเมล์ :   9796kandad
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
เว็ปไซต์  http://www.clinic-tech.com/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (22 votes cast)

คำอธิบาย :

การตัดแต่งต้นมังคุด

  1. ตัดปลายยอดปลายกิ่งด้านล่าง  ส่วนที่ไม่จำเป็นออกบ้าง
  2. ตัดกิ่งหลักภายในต้นมังคุดออกบ้าง  ให้ต้นโปร่งขึ้น  แสงส่องถึง  ขึ้นต้นเก็บเกี่ยวง่าย
  3. รักษากิ่งยอดด้านในที่ออกดอกเอาไว้  ตัดเฉพาะกิ่งแห้งตายออก

เพิ่มโดย : น.ส.กานดา ทองนพคุณ [15/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates