เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ไม้ผลมังคุด  อ่าน :   22 
ชื่อเจ้าของ :  กานดา ทองนพคุณ   อีเมล์ :   9796kandad
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
เว็ปไซต์  http://www.clinic-tech.com/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :

การให้ปุ๋ยทางใบ

  • ปกติทางใบสารต่าง ๆ เคลื่อนที่เข้าได้ยากมาก  โมเลกุลสารต้องมีขนาดเล็กพอ
  • เน้นที่การให้ธาตุอาหารเสริมหรือพวกจุลธาตุ  ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย
  • ให้สารในช่วงที่ใบมีความชื่นสูงหรือความชื่นในอากาศสูง
  • เน้นการฉีดพ่นให้ถูกท้องใบ  โดยฉีดในช่วงที่ใบยังไม่แก่

เพิ่มโดย : น.ส.กานดา ทองนพคุณ [15/9/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates