เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทดสอบปริมาณแก๊สในถุงบรรจุขนมขบเคี้ยว  อ่าน :   5,165 
ชื่อเจ้าของ :  โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์   อีเมล์ :   bsp@dss.go
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (188 votes cast)

คำอธิบาย :
คุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน (barrier property) เป็นสมบัติที่สำคัญในการที่ทำให้อาหารยังคงความกรอบ สดใหม่อยู่ได้ และการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สอื่นๆ เช่นไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ยังใช้ในการบรรจุอาหารแบบปรับแต่งบรรยากาศ*(Modified atmosphere packaging, MAP) ดังนั้นการให้บริการทดสอบปริมาณแก๊สในภาชนะบรรจุอาหารปิดสนิทหรือวัสดุสัมผัสอาหารจึงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ตัวอย่าง เช่น การนำแก๊สไนโตรเจนมาบรรจุในถุงบรรจุของขบเคี้ยวแทนที่อากาศปกติ (ไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% และก๊าซเฉื่อยเล็กน้อย) จะเป็นการควบคุมปริมาณแก๊สออกซิเจนให้มีในถุงน้อยกว่าบรรยากาศปกติ เพื่อชะลอการเสื่อมเสียและรักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง เก็บรักษาและจัดจำหน่าย
ตลาดเป้าหมาย :
- ผู้ผลิตภาชนะบรรจุอาหาร และวัสดุสัมผัสอาหารประเภทต่าง ๆ
- ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารประเภทขบเคี้ยวและปรับแต่งบรรยากาศ
เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [27/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates