เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ลู่-ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ  อ่าน :   2,462 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. อรสา อ่อนจันทร์    อีเมล์ :   orasa@dss.
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (140 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นการพัฒนานำวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศ เม็ดยางบด/ผงยางบดจากยางรถยนต์เก่า นำมาผสมรวมกันใช้ในการจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา เทคนิคการสร้างและสมบัติของพื้นลู่ลานกรีฑาเป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ทุกประการ และยังปรับปรุงสีให้เข้มสดขึ้นรวมทั้งพัฒนาให้พื้นลู่-ลานที่สร้างขึ้นมีสมบัติทนต่อเชื้อราและแบคทีเรียอีกด้วย
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินการจัดสร้างและทดสอบพื้นลู่-ลานกรีฑาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 ผลการวิจัยส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการทำพื้นสนามลู่-ลานกรีฑาลดลงถึงร้อยละ 30 โดยลดจากตารางเมตรละประมาณ 2,500 บาท เหลือเพียงตารางเมตรละประมาณ 1,800 บาทเท่านั้น
ผลการทดสอบสมบัติของพื้นลู่-ลานกรีฑาจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการสอดคล้องกับผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ Institut fur Sportbodentechnik ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก IAAF นั่นคือ ค่าการลดลงของแรงกระแทก (Force Reduction), ค่าการยุบตัวในแนวตั้ง (Modified Vertical Deformation), ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว (Friction หรือ Skid Resistance) และ ค่าการทดสอบสมบัติแรงดึง (Tensile Properties) ซึ่งประกอบด้วย ค่าความต้านแรงดึง (Tensile Strength) และ ค่าความยืดเมื่อขาด (Elongation at Break) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย IAAF ทุกประการ
ตลาดเป้าหมาย :
พื้นลู่-ลานกรีฑาทุกสนามในประเทศไทย และสวนสุขภาพต่างๆ
เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [27/5/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates