เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หมวกยางคลุมบล็อกคอนกรีต  อ่าน :   1,560 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. อรสา อ่อนจันทร์ และ นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบ   อีเมล์ :   pantila@ds
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นหมวกยางที่ใช้สวมคลุมบนบล็อกคอนกรีต มีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความแข็งกระด้างของพื้นคอนกรีต ทำให้การเดินบนพื้นบล็อกคอนกรีตมีความนุ่มนวลสบายเท้า มีลวดลายสวยงาม ในเรื่องของความปลอดภัยสามารถช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี เมื่อใช้งานไปจนหมวกยางเสื่อมสภาพก็สามารถถอดเปลี่ยนหมวกยางใหม่ได้อีก ผลิตภัณฑ์หมวกยางสวมคลุมบล็อกคอนกรีตที่ได้มีคุณสมบัติดีกว่า แข็งแรงกว่าแบบแผ่นบล็อกยางปูพื้นล้วนๆ เป็นผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่พัฒนาผลิตจากการนำยางธรรมชาติมาผสมผสานกับวัสดุ สามารถออกแบบขึ้นรูปเป็นแบบต่างๆ ได้ตามบล็อกคอนกรีตที่ประสงค์ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีศักยภาพในทางการตลาดสูง เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับยาง
ตลาดเป้าหมาย :
ตลาดที่จะรองรับสินค้านี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นความสวยงามและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล บ้านพักคนชราหรือคนพิการ สถานเลี้ยงเด็ก ลานเอนกประสงค์ ลานกีฬา สนามเด็กเล่น เป็นต้นผู้ประกอบการยาง และอุตสาหกรรมยาง
เทคโนโลยี / นวัตกรรมสาขา :
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 


เพิ่มโดย : [27/5/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.124.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates