เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้  อ่าน :   11,086 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.วีระ ศรีธัญญรัตน์   อีเมล์ :   wira3@hotm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (87 votes cast)

คำอธิบาย :
โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในการการเพาะเห็ดโรงเรีอนแบบถอดประกอบได้ เป็นการส่งเสริมศักยภาพการเพาะเห็ดถุงให้เกษตรกรผู้สนใจ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเห็ดรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันมากหนัก แต่โรงเรือนเเห็ดแบบถอดประกอบได้มีข้อดีดังนี้

1. ทนทานถาวร อาจมีอายุการใช้งาน 15 -20
2. ประกอบ หรือ ถอดง่ายไม่เลืองพื้นที่
3. ไม่สะสมโรค เพราะไม่มีที่ให้ศัตรูหลบซ่อน
4. เมื่อไม่ใช้สามารถอดเก็บ รอการใช้ใหม่ได้หรือจำหน่ายให้กับผู้สนใจต่อไปได้
5. ถึงเชื้อเห็ดใช้วิธีการแขวนทำให้วางถุงเชื้อเห็ดได้มาก หรือเปลืองพื้นที่น้อย
กว่าพื้ขนาด 3x3 ตารางเมตร สามารถแขวนก้อนเชื้อได้ถึง 1,500 ก้อน
วิธีการถ่ายทอด
1. อบรมการจัดการโรงเรือนทั่วไป
2. อบรมการจัดการโรงเรือนแบบถอดประกอบได้
3. การจัดการโรงเรือนและระบบนำ

สถานที่ติดต่อ ผศ.วีระ ศรีธัญรัตน์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทร.089-4243031

ขยายภาพ


เพิ่มโดย : นายศุภเดช แสนกล้า [15/5/2555]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 18/11/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates