เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาสูตรแก้วประหยัดพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  อ่าน :   1,466 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. เอกรัฐ มีชูวาศ และ ดร. กนิษฐ์ ตะปะสา   อีเมล์ :   ekarat@dss
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
อุตสาหกรรมแก้วเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานความร้อนสูงมากในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในขั้นตอนการหลอมแก้ว ในภาวะเชื้อเพลิงที่ราคาสูงขึ้น การลดต้นทุนด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้คิดค้นพัฒนาสูตรแก้วใหม่ขึ้นโดยใช้วัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบเดิมที่มีการใช้อยู่ในสูตรแก้วโซดาไลม์ในปัจจุบัน เช่น การใช้แร่วอลลาสโตไนต์ (Wollastonite, CaSiO3) แทนที่หินปูน (CaCO3) ในสูตรเดิม โดยจากการคำนวณค่าการใช้พลังงานทางเทอร์โมไดนามิก พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานในการหลอมได้ประมาณ ร้อยละ 10 นอกจากนั้นพบว่าการแทนที่อะลูมินา (Al2O3) ด้วยแร่โพแทสเซียมเฟลร์สปาร์ (KAlSi3O8) ทำให้แก้วหลอมตัวง่ายขึ้นและลดการใช้พลังงานในการหลอมได้เช่นเดียวกัน เนื้อแก้วที่ได้จากสูตรที่ปรับปรุงยังคงมีคุณสมบัติเช่นเดิม ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับสูตรแก้วมาใช้วัตถุดิบทดแทน จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตแก้วได้อย่างมาก

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [13/5/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates