เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อมสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด  อ่าน :   1,696 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง   อีเมล์ :   mas_ku59@h
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (152 votes cast)

คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์มัดย้อมสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์มัดย้อม ผลการศึกษาพบว่าการทดลองเพื่อคัดเลือกความเหมาะสมของลักษณะเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่จะใช้มัดย้อม ลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสม คือ เส้นใยแบบถักเปีย โดยสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลย ส่วนการทดลองวิธีการมัดและย้อมสีเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของเส้นใย พบว่า การมัดทึบแล้วย้อมด้วยวิธีการย้อมร้อน โดยใช้สีไดเร็กท์เหมาะสมที่สุด การออกแบบลวดลาย เพื่อนำไปจัดทำผลิตภัณฑ์หมวก และกระเป๋า ในครั้งนี้ใช้ลวดลายธรรมชาติประเภทพืชและสัตว์ หลังจากนั้นได้มีการนำผลการศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกของชุมชนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [25/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.133.27
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates