เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์บล๊อกยางปูพื้นและยางขวางถนนด้วยยางพารา   อ่าน :   1,421 
ชื่อเจ้าของ :  นายพานนับ นามประเสริฐ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :

โครงการวิจัยการทําผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจํากัดความเร็วด้วย
ยางพารา เพื่อแปรรูปยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
ทําผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ยางพาราและยางรีเคลมเป็นวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจํากัดความเร็วที่มีคุณภาพดี ทนทาน รับนํ้าหนักได้ดี มีความยืดหยุ่น ความปลอดภัยในการใช้งาน ราคาไม่แพง และนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยางที่สนใจนําไปผลิตในเชิงพาณชย์ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
โทร 02 2201-700
 
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates