เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาสารข้นจากแป้งกล้วยกลอยเพื่อใช้ในงานด้านสิ่งทอ  อ่าน :   1,344 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์นงนุช ศศิธร / ดร.กาญจนา ลือพงษ์   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :

กลอยเป็นพืชไม้เถาเลื้อย อยู่ในวงศ์ Dioscoreaceae มีชื่ว่า Dioscoreahispida กลอยเป็นพืชที่ปลูกอยู่ทั่วไปหัวกลอยสามารถนำมาบริโภคแทนอาหารประเภทข้าวได้ เนื่องจาก กลอยเป็นพืชที่มีปริมาณแป้งสูง โดยในหัวกลอยสดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 21.1 เปอร์เซ็นต์ แต่หัวกลอยมีสารพิษที่เรียกว่า Dioscorine อยู่จึงไม่นิยมนำมารับประทาน ในงานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะนำแป้งจากกลอยมาผลิตเป็นสารข้น เนื่องจากหัวกลอยมีปริมาณแป้งอยู่มากมีคุณสมบัติการพองตัวเมื่อเพิ่มอุณหภูมิส่งผลให้มีความหนืดซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปไม่น่าจะสามารถผลิตเป็นสารข้นได้รวมทั้งการเตรียมแป้งกลอยก็สามารถเตรียมได้ง่ายไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับสารข้นจากธรรมชาติชนิดอื่น การศึกษาทำโดยศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารข้นที่ได้ และทำการดัดแปรสมบัติของแป้งกลอยด้วยวิธีทางเคมี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพิมพ์สิ่งทอซึ่งเป็นการรเพิ่มมูลค่าให้กับพืชพื้นเมืองอีกทางหนึ่ง


เพิ่มโดย : [24/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates