เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผสมปุ๋ย PLC  อ่าน :   13,315 
ชื่อเจ้าของ :  คลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อีเมล์ :   wahn_68@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (189 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องสามารถปรับอัตราการผสมได้เอง โดยใช้ PLC (Programmaber Logic Controller) ในการควบคุม
ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบัน ปุ๋ยผสมเสร็จที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปจะมีน้ำหนักจำกัด คือ ถุงละ 50 กิโลกรัม ในกรณีที่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งต้องการปุ๋ยในปริมาณไม่มากนัก อาจจะต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต้องการผสมปุ๋ยหลายสูตร และมีปัญหาในเรื่องของปุ๋ยที่เหลือใช้เนื่องจาก ปุ๋ยผสมที่เก็บไว้เป็นเวลานานจะเกิดการเสื่อมสภาพของปุ๋ย ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมที่จะซื้อแม่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมาทำการผสมเองตามต้องการ โดยใช้จอบกับพลั่วในการผสมคลุกเคล้า ซึ่งเป็นวิธีที่เหนื่อยและเสียเวลา นอกจากนี้ปุ๋ยที่ผสมเองอาจจะมีสัดส่วนของธาตุอาหารหลักที่ผิดพลาดได้ง่าย จึงได้มีการคิดค้นเครื่องผสมปุ๋ยเคมีขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยใช้เอง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน ค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต

หลักการทำงาน
แม่ปุ๋ย 3 ชนิด ซึ่งบรรจุแยกชนิดกันอยู่ในถังบรรจุ แม่ปุ๋ยจะไหลผ่านระบบควบคุมอัตราการไหล ลงถังผสมปุ๋ยโดยอาศัยใบพัดกวาดปุ๋ยซึ่งถูกขับโดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับผ่าน ชุดทดเกียร์ระบบควบคุมอัตราการไหลจะทำการควบคุมการไหลของปุ๋ยให้ได้ปริมาณตามต้องการ ซึ่งจะปรับอัตราการไหลโดยใช ้PLC ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ให้ไปเลื่อนปลอกโลหะเพื่อลดหรือเพิ่มขนาดของช่องทางไหลของปุ๋ยแม่ปุ๋ย เมื่อไหลลงสู่ถังผสมปุ๋ยจะถูกทำให้ผสมกันโดยใบพัดซึ่งจะคอยตีแม่ปุ๋ยที่ตกลงมาจากนั้นก็จะไหลลงสู่ภาชนะบรรจุต่อไป

ลักษณะเด่น
จุดเด่นของเครื่องนี้ คือ เครื่องสามารถปรับอัตราการผสมได้เอง โดยใช้ PLC (Programmaber Logic Controller) ในการควบคุม ผู้ใช้เพียงแค่กดปุ่มใส่ข้อมูลที่ต้องการเข้าไปเท่านั้น ก็จะได้ปุ๋ยออกมาตามสูตรที่ต้องการ และเครื่องนี้สามารถผสมได้สูงสุด 33 กิโลกรัม/นาที และผสมได้กว่า 30 สูตร

สนใจติดต่อ คลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 942002 ต่อ 423, 225423 โทรสาร (053) 225423

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นางสาวรัตติกาล แสงกันธะ [3/6/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates