เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน  อ่าน :   21,453 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   อีเมล์ :   sombat.s@m
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (193 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวขาว และหรือข้าวกล้อง) สีข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถคัดแยก กรวดทราย ก่อนเข้ากรวยบรรจุข้าวเปลือกแยกรำหยาบใส่ถุงผ้า ไม่มีฝุ่นละออง มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์

เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ราคา 17,900 บาท
สีข้าวเปลือกได้ 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ค่าไฟในการใช้เครื่อง 3 บาท/ชั่วโมง (เครื่องขนาด 750 W 1 แรงม้า)
ได้ แกลบ 40% เป็น นน. 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ขายแกลบได้ 16 บาท (คิดราคาแกลบ 1,000 บาท/ตัน)
ได้เศษข้าวหัก 33 % เป็น นน. 8 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ขายเศษข้าวหักได้ 160 บาท (คิดราคาข้าวหัก 20 บาท/กก.)
ได้ข้าวสารสำหรับบริโภค 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง


รวมมูลค่าที่ได้จากการสีข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม ด้วยเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ได้ 176 บาท
หักลบต้นทุนค่าไฟฟ้า 3 บาท จะได้มูลค่าเพิ่มสุทธิ 173 บาท/ข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม
หาก 1 วัน ใช้เครื่องสีข้าว 4 ชั่วโมง จะได้มูลค่าเพิ่มเป็น 692 บาท
หากใช้ 22 วัน จะได้มูลค่าเพิ่มเป็น 15,224 บาท

โดยเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่ มีน้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม สามารถสีข้าวได้ 35 - 45 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกันได้ อีกทั้งสามารถสีข้าวที่มีคุณภาพได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนนำรำข้าวและแกลบใช้เลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยได้ ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างสีข้าว

ดังนั้นจะสามารถคืนทุนในการซื้อเครื่องได้โดยใช้เวลาเพียง 22 วันข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
โทรศัพท์ 02-333-3700 หรือ Call Center 1313 E-mail : info@most.go.th
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
โทรศัพท์ 02-71220-79 E-mail: officethaimachine@gmail.com

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : นายสมบัติ สมศักดิ์ [24/4/2555]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 13/9/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates