เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดชนิดข้นจากเ้ต้าหู้เพื่อสุขภาพ  อ่าน :   1,209 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา   อีเมล์ :   Photchanee
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (84 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดชนิดข้นจากเต้าหู้เพื่อสุขภาพเป็นการศึกษาชนิดของเต้าหู้ เพื่อทดแทนการใช้ไข่แดงในส่วนผสม ได้แก่ เต้าหู้ขาวหลอด เต้าหู้อ่อน เต้าหู้แข็ง โดยผู้ชิมให้การยอมรับเต้าหู้ขาวหลอดมากที่สุด โดยสามารถใช้เต้าหู้ขาวหลอดร่วมกับไขมันได้ถึง 25% และ 35% ของส่วนผสมทั้งหมดตามลำดับ จากนั้นทำการศึกษาปริมาณแป้งดัดแปรเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันในส่วนผสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดชนิดข้นที่ไม่มีน้ำมันพืชในส่วนผสมและทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ผู้ประกอบการ นักศึกษา แม่บ้าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [24/4/2555]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 6/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates