เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องขัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า  อ่าน :   1,926 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พลรัชต์ บุญมี   อีเมล์ :   me boon@ho
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
ในกระบวนการแปรรูปกาแฟโรบัสต้าเริ่มต้นจากการนำเมล็ดสารกาแฟที่ผ่านการตากแดดและสีเปลือกหุ้มด้านนอกออกมาทำการคัดแยกขนาด ตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการค้าเมล็ดพันธุ์โรบัสต้าในประเทศไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นการกำหนดราคาของเมล็ดสารกาแฟ หากขนาดของเมล็ดสารกาแฟได้มาตรฐานราคาของเมล็ดสารกาแฟนั้นจะสูง โดยกระบวนการคัดแยกขนาดในปัจจุบันส่วนใหญ่ ยังใช้แรงงานประประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการทำงานและความผิดพลาดจากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาถึงมาตรฐานของเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับทดสอบมาตรฐานด้านขนาดของเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าถูกสร้างให้มีตะแกรงกำหนดขนาดที่ออกแบบเป็นตะแกรงทรงกระบอก 3 ชั้น สำหรับคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า ซึ่งพิจารณาถึงความสำคัญ 4 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพการคัดแยกด้านมาตรฐานเมล็ดสารกาแฟ ด้านปริมาณการใช้พลังงานและด้านการประเมินทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates