เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์  อ่าน :   1,019 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ   อีเมล์ :   kumklam@ya
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :
โครงการวิจัยนี้เป็นการนำเสนิวิธีการสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์ ซึ่งอาศัยสมการคณิตศาสตร์อธิบายการทำงานของวงจรออสซิลเลเตอร์ ผลตอบสนองทางธรรมชาติของวงจรอยู่ในรูปสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 2 การออกแบบเริ่มจากการสร้างวงจรขึ้นบนคอมพิวเตอร์และจำลองหลักการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice เมื่อผลการจำลองการทำงานของวงจรถูกต้องตามหลักทฤษฏี จึงสร้างวงจรออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานจริง ผลการทดลองวัดสัญญาณไซนูซอยดอลที่เอ้าท์พุดของวงจร ให้ผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์ตามหลักการในทฤษฏีด้วยดี

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 26/4/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
X
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.96.43
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates