เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    แคปหมู  อ่าน :   27 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์นวัฒกร โพธิสาร   อีเมล์ :   nawuttagor
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (39 votes cast)

คำอธิบาย :
ผลิตภัณฑ์จาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นำทีมโดยอาจารย์นวัฒกร โพธิสาร และคณะ

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีจุดเด่นในเรื่องผลไม้ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ กล้วยและลูกหม่อน เป็นต้น ทางโครงการได้มีกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ และการแปรรูปอาหาร จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

สนใจผลิตภัณฑ์ โทร : อาจารย์นวัฒกร โพธิสาร โทร : 0866382433

ช่องทางออนไลน์ : Facebook สินค้าชุมชนบ้านหนองงูเหลือม หมู่2 โทร : 0990287970เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [8/8/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates