เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    พัฒนาการสร้างเครื่องปิ้งหมูสะเต๊ะกึ่งอัตโนมัติ  อ่าน :   1,420 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย   อีเมล์ :   plangwath@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast)

คำอธิบาย :
หมูสะเต๊ะเป็นอาหารพบเห็นได้เกือบทุกแหล่งชุมชนทั่วไป ปัญหาของผู้ขายคือ ขั้นตอนในการปิ้งหมูจำนวนมากๆช่วงเวลาเร่งด่วนผู้ประกอบการจะดูแลการพลิกหมูได้ไม่ทั่วถึง อาจทำให้เกิดการไหม้เกรียมที่เนื้อหมูซึ่งเป็นสารทำให้เกิดมะเร็งสำหรับผู้บริโภคและเกิดการเมื่อยล้า ปี พ.ศ.2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ภูผา ได้ดำเนินการวิจัยและสร้างเครื่องปิ้งหมูสะเต๊ะอัตโนมัติขึ้นโดยใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้าซึ่งเครื่องดังกล่าวเหมาะกับตลาดบนคือ ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ต้องการให้มีควันไฟขณะปิ้งหมู แต่ราคาเครื่องยังมีราคาสูงมากเกินไปสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามตลาดทั่วไป
ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพปื้งหมูสะเต๊ะที่ขายตามตลาดทั่วไปให้มีอุปกรณ์ช่วยปิ้งหมูสะเต๊ะกึ่งอัตโนมัติในราคาที่ถูกกว่าและสามารถช่วยลดภาระงานโดยไม่ต้องพลิกกลับหมูขณะย่างใช้ความร้อนจากเตาถ่านไม่มีวงจรระบบไฟฟ้าความคุมการทำงานทำให้ต้นทุนการผลิตเครื่องได้ 75 % และข้อดีคือลูกค้าที่รอซื้อจะเห็นการพลิกกลับด้านหมูสะเต๊ะได้อย่างชัดเจนเป็นการช่วยเพิ่มความสนใจแปลกใหม่ในการซื้อหมูไปรับประทาน

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.239.147.7
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates