เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เสื้อชาวกูย  อ่าน :   21 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.จีรภัทร์ จอดนอก   อีเมล์ :   jeerapat25
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :


 ผลิตภัณฑ์เสื้อชาวกูย จากชุมชนบ้านอาลึ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวกุย ชาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์ 

ราคาตั้งแต่ 3000 - 4000 บาท ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากผลมะเกลือ ซึ่งจะออกผลเพียงปีละ 1 ครั้ง

ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. โครงการ "การพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์สู่มาตรฐานสากล"


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [7/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์[ 7/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.95.84
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates