เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    แอพพริเคชั่น Zyan Buff  อ่าน :   17 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์   อีเมล์ :   duangsuda5
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (23 votes cast)

คำอธิบาย :
แอพพริเคชั่น Zyan Buff เป็นระบบในการจักเก็บข้อมูลฟาร์มควาย ผ่านเวปแอป สามารถใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ เกษตรกรสามารถดาวห์โหลดมาวางบนมือถือเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลประวัติควาย การจัดการฟาร์ม การผสมพันธุ์ การใช้อาหาร ต้นทุน การรักษา ประสิทธิภาพฟาร์ม ระบบการแจ้งเตือนข่าวสาร การทำใบประวัติ การย้ายโอนเจ้าของเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ผลิตขึ้นจากโครงการหมอน้อยประจำฟาร์มควายปีที่ 1 และ 2 งบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ช่วยทำให้เกษตรกรสามารถทราบข้อมูลควาย เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิ และลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถโหลดจาก Buff.Zyanwoa.com และนำมาวางไว้บนหน้าจอมือถือ ไม่มีค่าบริการเพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [7/8/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates