เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    มูลควายหมักอัดเม็ด  อ่าน :   17 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์   อีเมล์ :   duangsuda5
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (28 votes cast)

คำอธิบาย :


 

ผลิตภัณฑ์มูลควายหมักอัดเม็ด ที่ผลิตขึ้นจากโครงการหมอน้อยประจำฟาร์มควายปีที่ 1 และ 2 งบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2563 และ 2564 โดยส่วนผสมประกอบด้วยมูลควาย 80 เปอร์เซ็นต์ และส่วนประกอบสารอินทรีย์ 20 เปอร์เซ็นต์ (ไดนาไมท์ รำ น้ำหมักจุลินทรีย์ แกลบดำ เปลือกมันล้าง หินฟอสเฟต) ขนาดสินค้ามี 2 ขนาด ได้แก่ 30 กิโลกรัม ราคา 250 บาท และ 1 กิโลกรัม ราคา 15 บาทเบอร์ติดต่อ : 0984976488 เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [7/8/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates