เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    พลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  อ่าน :   1,636 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :
การวิจัยนี้ เป็นการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวประสานผ่านกระบวนการอัดแท่งด้วยเครื่องอัดมือ ได้แท่งเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพใช้ในการหุงต้มได้ดี ไม่แตกปะทุ ติดไฟได้ดีมาก และให้ค่าความร้อนสูง 6022 แคลอรีต่อกรัม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ชาวบ้านเกาะพยาม จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกและจำหน่ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 26/4/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates