เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีเครื่องอัดกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก  อ่าน :   27 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์   อีเมล์ :   s.chumnumw
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2/5 stars (6 votes cast)

คำอธิบาย :

เครื่องอัดกระถางต้นไม้จากกากใยมะพร้าวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สร้างเพื่อลดเวลาในการทำงาน ลดความซับซ้อนของอุปกรณ์ทำให้ใช้งานได้ง่าย การอัดกระถางต้นไม้มีหลายหลายวิธี เช่นการใช้เครื่องอัดไฮดรอสิกส์ซึ่งต้องใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังและมีวาว์ลควบคุมไฮดรอลิกส์ ซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ด้วยเหตุนี้จึงคิดค้นเครื่องอัดกระถาง โดยใช้แม่เเรงกระปุกแทนระบบไฮดรอลิกส์ที่ต้องขับเคลื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.200.175.255
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates