เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีกระบวนการผลิตคุกกี้ข้าวพองหอมมะลิรสต้มยำ   อ่าน :   15 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม   อีเมล์ :   unnop_tas@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (7 votes cast)

คำอธิบาย :

“ข้าว” และ “คนไทย” ผูกพันกันมานับแต่ครั้งโบราณกาล ข้าวมไม่ได้เป็นเพียงอาหารเลิศรส แต่เป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทราของชาวไทยมาช้านาน

“คุกกี้ข้าวพองหอมมะลิรสต้มยำ” คือการนำเมล็ดข้าวหอมมะลิ มาแปรรูปเป็นข้าวพอง นำไปอบและทอดด้วยกรรมวิธีเฉพาะ จนได้ข้าวสีเหลือง ก่อนคลุกเคล้าและปรุงรสด้วยเครื่องเทศในท้องถิ่น เพื่อให้ได้รสชาติของต้มยำแบบต้นตำรับสูตรโบราณจนได้เป็นคุกกี้ข้าวพองหอมมะลิรสต้มยำที่หอม กรอบ มัน อร่อย


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates