เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูในพืชผัก  อ่าน :   23 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท   อีเมล์ :   yanyong@rm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
 • Currently 2.4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.4/5 stars (5 votes cast)

คำอธิบาย :

อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชได้ไปลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่ถูดต้อง ให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนี้การควบคุมและป้องกัน

1. เขตกรรมที่เหมาะสม

    - ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรค เนื่องจากเชื้อไวรัสหลายชนิดสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์

     - ทำลายต้นที่เป็นโรค โดยการถอนและเผาทันทีที่พบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยังต้นอื่น ๆ

2. กำจัดแมลงพาหะ โดยใช้สารธรรมชาติ ชีวภัณฑ์ หรือสารเคมี

    - สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย โดยใช้เชื้อรา 1 กก.ต่อน้ำ 20 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้ำไปฉีดพ่นในช่วงเย็น ให้

ถูกตัวแมลง หรือบริเวณที่แมลงอาศัยให้มากที่สุด

     - สารเคมี เป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน แต่ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่จะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น สารเคมีที่

แนะนำได้แก่ ฟิโปรนิล   อิมิดาโคลพริด คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน อัตราตามคำแนะนำ


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.157.152
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates