เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีเครื่องรีดแผ่นเส้นใยพืช  อ่าน :   14 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ   อีเมล์ :   nanthaya@r
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (7 votes cast)

คำอธิบาย :

วิธีการใช้งาน เมื่อเราจะนำใบพืชชนิดต่างๆหรือแผ่นเส้นใยพืชที่ขึ้นรูปเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปในรางเพื่อปรับลดขนาด จะได้ขนาดกี่มิลเราก็ปรับตั้งค่าได้เลย จากนั้นก็จะเสร็จกระบวนการ  จุดเด่นของมันอยู่ที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ใช้เวลา 1 นาทีต่อ 1 แผ่น เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องรีดชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีการทำจานจากวัสดุธรรมชาติในปริมาณมากๆ นับเป็นอีกนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ตอบสนองเกษตรกรในเรื่องการประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนการผลิตนั่นเอง


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.157.152
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates