เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แกะสลักเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม  อ่าน :   1,504 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์   อีเมล์ :   jomkhwun_4
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ผลงานวิจัยนี้ พบว่าชนิดและรูปแบบผักผลไม้แกะสลักที่เหมาะสมในการจัดเป็นชุดตกแต่งหัวจาน ได้แก่ แครอทแกะสลักเป็นดอกกุหลาบและใบแบบฉลุ และฝักทองแกะสลักเป็นดอกผีเสื้อและใบแบบเซาะร่องใบสำหรับกรรมวิธีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมต่อการเพิ่มมูลค่า เตรียมตัวอย่างโดยแช่ในสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 1% นาน 30 นาที แล้วแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 1% นาน 30 นาที ให้ลักษณะด้านสีและเนื้อสัมผัส(ความกรอบ)ที่ดีการลวกในน้ำเดือดให้ลักษณะด้านสีดีกว่าแต่ให้ลักษณะด้านเนื้อสัมผัสด้อยกว่าการไม่ลวก ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบแบบดองเค็มมากกว่าการดองแบบเปรี้ยวและแบบหวานอายุการเก็บรักษาแบบดองเค็ม ที่อุณหภูมิห้อง(27 ᵒC) สีของผลิตภัณฑ์ซีดจางน้ำดองขุ่น และลักษณะเนื้อสัมผัสนิ่มแตกต่างจากค่าเริ่มต้นเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 4 เดือน การเก็บแบบสดในสภาพดัดแปลงบรรยากาศในถึงแบบลามิเนต/ไนลอน (LL) ความหนา 80 µm อัตราส่วนร้อยละของแก๊ส 0₂:CO₂ ที่บรรจุภายในถุง เท่ากับ 6:15 ได้รับการยอมรับมากที่สุด การเก็บแบบสดมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (7ᵒC) 8 วัน ทั้งนี้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจในงานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.96.43
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates