เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูที่เข้าทำลายก้อนเชื้อเห็ดและการเปิดดอกเห็ด  อ่าน :   14 
ชื่อเจ้าของ :  นางนกบิน จันทร์รักษ์    อีเมล์ :   sutjaritpa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (17 votes cast)

คำอธิบาย :

การเพาะเห็ด มีเกษตรกรหลายท่านมักเรียนรู้และปฏิบัติตามๆ กันมา แม้ส่วนใหญ่จะมีเกษตรกรที่ทำได้ถูกต้องดีอยู่แล้ว แต่หลายๆเรื่องก็ยังมีเกษตรกร ที่ทำด้วยการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย และขาดทุนไปตาม ๆ กัน ทั้งนี้มีเกษตรกรท่านหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว ต้องการขอรับคำปรึกษา โดยทางเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประสานงานมาที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้ช่วยไปให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร โดยทางคลินิกเทคโนโลยีได้พาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเพาะเห็ดไปลงพื้นที่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่ถูดต้อง ให้แก่เกษตรกร


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/8/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/8/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.204.56.97
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates