เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลาดุกร้า  อ่าน :   17 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ   อีเมล์ :   rungraweet
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :
ปลา เป็นเนื้อสัตว์ที่คนไทยนิยมนำมารับประทาน ซึ่งจากการที่หาปลามาได้จำนวนมาก แต่ทานไม่หมด จึงได้หากรรมวิธีในการถนอมเนื้อปลา เพื่อให้เก็บรักษาได้นาน ไว้ทำเป็นอาหารในวันถัดไป จึงได้นำปลาไปหมักเป็นปลาดุกร้า ซึ่งจะมีสี กลิ่น และรสชาติที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ปลาร้าชนิดอื่นๆ คือปลาดุกร้าจะมีลักษณะคล้ายปลาเค็มหรือปลาแห้ง แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่ปลาดุกร้ามีรสเค็มปนหวาน และมีกลิ่นหมักเล็กน้อย ทำรายได้ให้แก่ชุมชนชาว ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  เพราะนอกจากจะทำเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแล้ว  ยังจำหน่ายเป็นสินค้าของชุมชนด้วยเพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [27/7/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates