เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาเพิ่มคุณค่าผ้าฝ้าย-ผ้าไหมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  อ่าน :   2,954 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   อีเมล์ :   ipbiZ@tmc.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (185 votes cast)

คำอธิบาย :

 

ผ้าฝ้ายและผ้าไหมเป็นโครงการในพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยทรงให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรทำการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม และทรงให้กองศิลปาชีพรับซื้อผ้าดังกล่าวจากราษฎร ซึ่งปัจจุบันผ้าจำนวนมากได้ถูกเก็บไว้ในคลังโดยมิได้ใช้ประโยชน์ นาโนเทคโนโลยีจึงมีบทบาทช่วยในการพัฒนาผ้าศิลปาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถพัฒนาให้ผ้ามีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มเติมตามความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดรายได้กลับคืนมาสู่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและกลับสู่ราษฎรต่อไป
สรุปเทคโนโลยี

ผ้าฝ้ายและผ้าไหมเป็นโครงการในพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยทรงให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรทำการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม และทรงให้กองศิลปาชีพรับซื้อผ้าดังกล่าวจากราษฎร ซึ่งปัจจุบันผ้าจำนวนมากได้ถูกเก็บไว้ในคลังโดยมิได้ใช้ประโยชน์ นาโนเทคโนโลยีจึงมีบทบาทช่วยในการพัฒนาผ้าศิลปาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถพัฒนาให้ผ้ามีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มเติมตามความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดรายได้กลับคืนมาสู่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและกลับสู่ราษฎรต่อไป
สรุปเทคโนโลยี


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates