เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์เพื่อเด็กทารก  อ่าน :   1,436 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์   อีเมล์ :   ajlevw@yah
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (167 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ผลงานวิจัยนี้ เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์ สำหรับทารกโดยได้ออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมของเสื้อท่อนบนจำนวน 2 แบบ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปชนิดถอดซักได้ จำนวน 2 แบบ โดยใช้ผ้าฝ้ายอินทรีย์ ที่สามารถช่วยลดการระคายเคืองจากสารเคมีและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผิวทารก และเพื่อได้รูปแบบของเสื้อผ้าปละผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับทารกที่สะดวกในการสวมใส่และถอดออก และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ทั้งยังความสะดวกในการสวมใส่และถอดออก และนำไปทดลองใช้กับสถานสังเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท เพื่อประเมินผลการออกแบบและการสวมใส่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำหรับทารกโดยการใช้ผ้าฝ้ายอินทรีย์ ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ว่าเหตุผลในการเลือกใช้เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์กับเด็กทารก คือ เนื้อผ้าน่าสวมใส่ เนื่องจากเส้นใยฝ้ายเป็นเซลลูโลสบริสุทธิ์มีความสามารถในการดูดน้ำและเปียกตลอดเส้นใยได้เร็ว ส่วนการดูดซึมน้ำไว้ได้อย่างน้อย 24 เท่าของน้ำหนักเส้นใยที่ 25 องศาเซลเซียสและคุณสมบัติที่สำคัญของผ้าฝ้าย ก้คือเหมาะกับประเทศร้อน เนื่องจากสามารถซับเหงื่อได้ดี และทำความสะอาดง่าย และรองลงมาคือ เนื้อผ้าน่าสวมใส่ และมีความปลอดภัยต่อการรวมทั้งการออกแบบที่สวยงาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่ปลูกฝ้าย และกลุ่มแม่บ้าน หมู่บ้านกกบก อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.200.175.255
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates