เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดอักแก๊สจากแกนน้ำสับปะรด  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์   อีเมล์ :   phunsiri.s
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (19 votes cast)

คำอธิบาย :

วัตถุดิบ

1. แกนสับปะรด

2. น้ำสะอาด

3. Sucraloses 0.015 %

4. Malic 0.1 %

5. Ascrodic 0.1 %

 

 

วิธีทำ

1. คั้นน้ำสับปะรดจากแกนสับปะรดด้วยเครื่องไฮโดรลิกเพรส เมื่อได้น้ำแกนสับปะรดมาให้ผสมกับน้ำสะอาด 3:1

2. ต้มฆ่าเชื่อด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซียลเซส ้เวลา 1 นาที

3. ฆ่าเชื้อถังบรรจุก๊าซ

4. นำน้ำแกนสับปะรดที่ฆ่าเชื้อแล้ว ผสมข้อ 3- 5 ลงไป แล้วจึงเทลงถัง

5. ปิดฝา ทำการอัดก๊าซ

6. เก็บในที่เย็น ก่อนบรรจุลงกระป๋อง

7. ปิดซีลกระป๋อง 

8. เก็บในที่เย็น

 


เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [5/7/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates