เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปผลิตภัณฑ์แยมลำไย  อ่าน :   47 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และ ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ   อีเมล์ :   nattaya.ko
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (45 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ส่วนผสม

1. เนื้อลำไย 1,000 กรัม

2. น้ำตาล 666 กรัม

3. เพกติน 25 กรัม

4. กรดซิตริก 3.33 กรัม

 

 

ขั้นตอนการทำ

1. นำเนื้อลำไยมาปั่นหรือสับให้พอหยาบ นำไปให้ความร้อน เติมน้ำตาลหนึ่งส่วนลงไป คนและเคี่ยวจนเริ่มเดือด

2. เติมน้ำตาลส่วนที่ 2 และเพกตินลงไป คนและเคี่ยวต่อจนได้อุณหภูมิ 105 องศาเซียลเซล หรือเนื้อลำไยเริ่มมีความหนืด ยกลง

3. บรรจุขณะร้อนลงในขวดที่สะอาดผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ ปิดฝาขวดแยม

 

 

 


 


เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [5/7/2565]   แก้ไขโดย : กชกร คำวัง[ 5/7/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates