เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    โยเกิร์ตกรีก  อ่าน :   26 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวอมลวรรณ ปะริดตา   อีเมล์ :   immfarm201
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
 • Currently 2.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.5/5 stars (17 votes cast)

คำอธิบาย :

อิมม์ฟาร์ม Imm farm ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


ติดต่อสอบถามสินค้า :  นางสาวอมลวรรณ ปะริดตา


ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 12 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180


โทรศัพท์ : 094 590 9046


อีเมล : immfarm2017@gmail.com


fb : https://www.facebook.com/ImmFarm/


 โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ขนาด 120 g ราคา 45 บาท


โยเกิร์ตรสน้ำผึ้ง ขนาด 120 g ราคา 45 บาท


 

 


 


เพิ่มโดย : นางสาวสุธาศินี ทับยา [4/7/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวสุธาศินี ทับยา[ 4/7/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.238.225.8
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates