เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปุ๋ยคอกมูลกวาง   อ่าน :   44 
ชื่อเจ้าของ :  จิตรา เหลืองทองวัฒนา   อีเมล์ :   jitra13@gm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (44 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
        ปุ๋ยคอกมูลกวาง ได้จากการเลี้ยงกวางของโครงการสวนป่าหนองเขื่อนประกอบด้วยเศษพืช ผัก และเศษอาหารที่กวางกินเข้าไป นำไปใช้ประโยชน์ไม่หมด และผ่านการย่อยสลายบางส่วนในระบบทางเดินอาหารของกวางมูลกวางจึงอุดมด้วยธาตุอาหารหลากชนิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งเป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดเพิ่มโดย : สุขคณา Clinic4 [4/7/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.38.248
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates