เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีวัดค่าความต่างของ DC VOLTAGE ด้วยระบบ IOT  อ่าน :   26 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์   อีเมล์ :   voravit.ko
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.6/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.6/5 stars (27 votes cast)

  คำอธิบาย :

   เทคโนโลยีวัดค่าความต่างของ DC VOLTAGEด้วยระบบ IOT

  ทดลองนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ฉีดพ่นบนแผงโซลาเซลล์เพื่อวัดค่าความต่างของ DC VOLTAGE

  1.เลือกซื้ออุปกรณ์และสั่งMomo space มาทดลองในการทำระบบ IOT

  2.ศึกษาระบบต่างๆที่เกี่ยวกับ IOT

  3.เริ่มต้นทดลองทำระบบ IOT

  4.ไปดูสถานที่ในการติดตั้งระบบ

  5.นำไปปรับแก้ให้เหมาะสมกับสถานที่

  6.เริ่มทดลองใช้ระบบอีกครั้ง

  7.นำไประบบIOT ไปติดตั้งยังสถานที่จริง

  8.แก้ไขระบบIOT

  9.นำสิ่งที่ไปแก้ไขไปติดตั้ง

  10.นำข้อมูลที่ทดลองได้ ไปทดลองใช้งานและเปรียบเทียบการใช้งานของระบบIOT และยังสามารถวัดค่าอุณหภูมิกับค่าความชื้น

   


  เพิ่มโดย : สุขคณา Clinic4 [1/7/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 3.229.117.123
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates