เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ไวน์มัลเบอรรี่ (ลูกหม่อน)  อ่าน :   25 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.วรรัตน์ ขยันการ   อีเมล์ :   tukta906@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :

1.ลูกหม่อน 7 กิโลกรัมทำความสะอาดเติมน้ำ 1 เท่า บีบให้แตกเข้ากันกับน้ำ

2. ปรับความหวานด้วยน้ำตาลทรายให้ได้ความหวาน 22 บริกส์ เติมอาหารยีสต์ DAP 4.5 กรัม

3.เติม KMS 150 ppm คนให้เข้ากันแล้วเทใส่ถังหมักทิ้งไว้ 3-6 ชั่วโมง

4.เติมเชื้อยีสต์ 5 กรัม ทำการหมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 สัปดาห์

5.ทำการแยกส่วนใสใส่ภาชนะที่สะอาด บ่มในที่เย็น 5-15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-6 เดือน

6.พาสเจอร์ไรซ์หรือโปแตสเซียมเมตตาไบซัลไฟต์ บรรจุขวดสะอาด


เพิ่มโดย : ดร.อรวรรณ วนะชีวิน [30/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates