เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ไวน์เสาวรส  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.วรรัตน์ ขยันการ   อีเมล์ :   tukta906@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (27 votes cast)

คำอธิบาย :

การทำไวน์เสารส

1.ทำความสะอาดผลเสาวรส ผ่าครึ่ง ขูดเอาเนื้อชั่งน้ำหนัก 5 กิโลกรัม เติมน้ำสะอาด 8-10 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับพันธุ์เสาวรส หากมีสีเหลืองจะเปรี้ยวให้เติมน้ำมากกว่าพันธุ์สีม่วงที่มีรสหวาน)

2.ปรับความหวานด้วยน้ำตาลทรายให้ได้ความวาน 22 บริกส์ เติมอาหารยีสต์ DAP 4.5 กรัม

3.ต้มให้เดือดจับเวลา 15 นาที กรองด้วยผ้าขาวบางสะอาดต้มฆ่าเชื้อเทลงในถังหมักรอให้เย็น

4.เติมเชื้อยีสต์ 5กรัม ทำการหมัก ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 สัปดาห์

5.ทำการแยกส่วนใสใส่ภาชนะอะอาด บ่มในที่เย็น 5- 15 องศาเป็นเวลา 3-6 เดือน

6.พาสเจอร์ไรซ์หรือใช้โแตสเซียมเตตาไบซัลไฟต์ บรรจุขวดสะอาด


เพิ่มโดย : ดร.อรวรรณ วนะชีวิน [30/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates