เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำไวน์กระเจี๊ยบแดง  อ่าน :   25 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.วรรัตน์ ขยันการ   อีเมล์ :   tukta906@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :

ไวน์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮาล์ต่ำได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสและผลไม้ตามต้องการของผู้ประกอบการ ไวน์สามารถแบ่งตามความหวานหรือปริมาณน้ำตาลที่มีในส่วนผสมของไวน์ เช่น

1.ไวน์ไม่หวาน (drywine) เป็นไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ปริมาณน้ำตาลต่ำนิยมดื่มคู่กับอาหารหรือหลังอาหาร

2.ไวน์หวานน้ำ (semi dry wine) เป็นไวน์ที่มีน้ำตาลน้อยร้อยละ 2-5 นิยมดื่มก่อนอาหาร เป็นไวน์ที่ดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อย

3.ไวน์หวาน (sweetwine) มีน้ำตาลเหลือมากเป็นเครื่องดื่มมีปริมาณแอกอฮอล์ไม่เกินร้อยละ 10

การทำไวน์กระเจี๊ยบแดง

1.ชั่งกระเจี๊ยบแดง 200  กรัมเติมน้ำสะอาด 10 ลิตร ต้มให้เดือดแล้วเบาไฟ นำลงกรองเอาแต่น้ำ

2.ปรับความหวานด้วยน้ำตาลทรายให้ได้ 22 บริกส์ เติมอาหารยีส DAP 4.5 ยกขึ้นต้มให้เดือดอีกครั้งจับเวลา 15 นาที รออุณหภูมิลดลงแล้วเทลงถังหมัก พักให้เย็น

3.เติมเชื้อยีสต์ 5 กรัม ทำการหมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 สัปดาห์

4.ทำการแยกส่วนใสใส่ภาชนะที่สะอาด บ่มในที่เย็น 5-15 องศา เป็นเวลา 3-6 เดือน

5.พาสเจอร์ไรซ์หรือใช้โปแตสเซีมเมตตาไบซัลไฟด์ บรรจุขวดสะอาด


เพิ่มโดย : ดร.อรวรรณ วนะชีวิน [30/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates