เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการแปรรูปไวน์จากโกโก้สด  อ่าน :   52 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.วรรัตน์ ขยันการ   อีเมล์ :   tukta906@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :

ไวน์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮาล์ต่ำได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสและผลไม้ตามต้องการของผู้ประกอบการ ไวน์สามารถแบ่งตามความหวานหรือปริมาณน้ำตาลที่มีในส่วนผสมของไวน์ เช่น

1.ไวน์ไม่หวาน (drywine) เป็นไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ปริมาณน้ำตาลต่ำนิยมดื่มคู่กับอาหารหรือหลังอาหาร

2.ไวน์หวานน้ำ (semi dry wine) เป็นไวน์ที่มีน้ำตาลน้อยร้อยละ 2-5 นิยมดื่มก่อนอาหาร เป็นไวน์ที่ดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อย

3.ไวน์หวาน (sweetwine) มีน้ำตาลเหลือมากเป็นเครื่องดื่มมีปริมาณแอกอฮอล์ไม่เกินร้อยละ 10

กระบวนการทำไวน์โกโก้

1.คัดผลที่มีความสุกพอดีไม่เน่าเสีย มีกลิ่นหอม

2.เตรียมน้ำหมักผลไม้โดยเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำเนื่องจากคุณภาพของน้ำมีผลต่อคุณลักษณะและคุณภาภพของไวน์ที่หมด วิธีการเตรียมน้ำหมักทำได้ 2 วิธีคือ

2.1 หมักทั้งผล 

2.2 หมักเฉพาะน้ำผลไม้

การเตรียมหัวเชื้อเพื่อการขยายปริมาณเชื้อยีสที่ใช้ในการหมักให้ยีสต์ปรับตัวเพื่อให้พร้อมในการใช้น้ำตาลเพื่อสร้างแอลกอฮอล์ กระบวนการหมักแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรกเป็นช่วงการแบ่งตัวของยีส และช่วงที่2 เป็นช่วงการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์

การแยกส่วนใส โดยการดูดแยกส่วนใสของไวน์ออกจากตะกอนทันทีหลังการหมักสิ้่นสุดเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น และรสชาติที่ไม่ดีของไวน์

การทำไวน์ให้ใส สามารถทำได้โดยการทิ้งให้ตกตะกอนตามธรรมชาติหรือทำการกรองเอาตะกอนออกรวมถึงการใช้เบนโทไท์

การบรรจุขวด เลือกขวดสีเข้มป้องกันการออกซิไดซ์ไวน์ ล้างขวดทำความสะอาด้วยน้ำร้อนคว่ำก่อนนำไปใช้หรือนึ่งด้วยไอน้ำ 10 นาที การบรรจุลงขวดจะใช้ระบบท่อหรือสายยาง และปิดจกทันทีเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น

การทำไวน์โกโก้

1.เนื้อโกโก้สด 10 กิโลกรัมเติมน้ำสะอาด 5 กิโลกรัม

2.ปรับความหวานด้วยน้ำตาลทรายให้ได้ 22 บริกส์ เติมอาหารยีส DAP 4.5 diy,

3.เติม KMS 150 ppm คนให้เข้ากันแล้วเทใส่ถังหมักทิ้งไว้ 3-6 ชั่วโมง

4.เติมเชื้อยีสต์ 5 กรัม ทำการหมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 สัปดาห์

5.ทำการแยกส่วนใสใส่ภาชนะที่สะอาด บ่มในที่เย็น 5-15 องศา เป็นเวลา 3-6 เดือน

6. พาสเจอร์ไรซ์หรือใช้โปแตสเซีมเมตตาไบซัลไฟด์ บรรจุขวดสะอาด


เพิ่มโดย : ดร.อรวรรณ วนะชีวิน [30/6/2565]   แก้ไขโดย : ดร.อรวรรณ วนะชีวิน[ 30/6/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates