เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    สนามไฟฟ้าจากขั้วนำไฟฟ้าในสารละลายอิเล็กโตรไลต์  อ่าน :   1,211 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์วราวุฒิ พุทธให้   อีเมล์ :   waravut8@y
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
สนามไฟฟ้า (Electric Field) คือบริเวณที่ประจุไฟฟ้าสามารถส่งอำนาจทางไฟฟ้าไปถึงและถ้านำประจุไฟฟ้า ไปวางจะเกิดแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้านั้น สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุบวกจะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวกที่เป็นจุดกำเนิดของสนามไฟฟ้าในทุกทิศทุกทาง ส่วนสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุลบที่เป็นจุดกำเนิดของสนามไฟฟ้าในทุกทิศทุกทางเนื่องจากสนามไฟฟ้าจากขั้วตัวนำไฟฟ้าไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เราสามารถหาสนามไฟฟ้าได้โดยใช้ขั้วตัวนำไฟฟ้าอยู่ในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะ สร้างชุดทดลองเพื่อเขียนเส้นแรงไฟฟ้าจากขั้วตัวนำไฟฟ้า เนื่องจากชุดทดลองที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อนำมาใช้ในการสอนวิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ผลการศึกษาการสร้างชุดทดลองจากขั้วตัวนำไฟฟ้า

เพิ่มโดย : [23/4/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.236.192.4
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates