เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและพืชหมัก  อ่าน :   2,931 
ชื่อเจ้าของ :  นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร   อีเมล์ :   rural_inve
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (201 votes cast)

คำอธิบาย :
โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3927

ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอาหารสูตรโปรตีน 35 % ในภาชนะ จากนั้นนำส่วนผสมเทลงในกะบะป้อนวัตถุดิบของเครื่อง วัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาจะตกสู่กระบอกเกลียวลำเลียง และจะถูกใบเกลียวลำเลียง ซึ่งอยู่ภายในกระบอกเกลียวลำเลียง นำพาวัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาเข้าสู่กระบอกรีดภายในกระบอกรีดจะมีชุดลูกรีดทำการรีดวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหารปลาผ่านออกตามรูต่าง ๆ ที่เจาะไว้โดยรอบกระบอกรีด จากนั้นเม็ดอาหารปลาที่รีดผ่านรูเจาะแล้วจะถูกตัดท่อน โดยชุดตัดท่อนตกสู่กระบะรองรับเม็ดอาหารสัตว์ จากนั้นจึงตกสู่ตะแกรงลำเลียงของระบบอบแห้ง เม็ดอาหารปลาจะค่อยๆ ถูกลำเลียงอยู่ภายในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่อุณหภูมิอบแห้งระหว่าง 120 – 130 องศาเซลเซียส เม็ดอาหารที่แห้งแล้วจะออกจากตะแกรงลำเลียงฝั่งตรงข้าม ตกสู่ภาชนะรองรับ สำหรับระบบใบเกลียวลำเลียงและชุดลูกรีดใช้แกนเพลาส่งกำลังร่วมกันโดยรับกำลังขับมาจากมอเตอร์ 2.2 kW 1450 rpm ทดรอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุดเฟืองโซ่ โซ่ ส่วนระบบตัดท่อนเม็ดอาหารสัตว์ ใช้กำลังขับจากมอเตอร์กระแสตรง สำหรับตะแกรงลำเลียง ซึ่งเคลื่อนที่ภายในห้องอบแห้งเคลื่อนรอบชุดลูกกลิ้งหัวท้าย ซึ่งรับกำลังขับมาจากมอเตอร์ 0.187 kW 1450 rpm ทดรอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุดพูลเลย์ สายพาน

ลักษณะเด่นของเครื่อง

สามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ 53 กิโลกรัมวัตถุดิบ/ชั่วโมง ส่วนระบบอบแห้ง สามารถอบได้ 34 กิโลกรัมเม็ดอาหารแห้ง/ ชั่วโมง ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 4 เดือน ค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่อง 14,196 บาทต่อปี สามารถนำเครื่องต้นแบบไปผลิตอาหารหมูได้
1. ทำหญ้าแห้งอัดฟ่อนได้ 8.18 กก./ฟ่อน หรือ 424 กก./ชม.
2. ทำฟางข้าวอัดฟ่อนได้ 5.67 กก./ฟ่อน หรือ 290 กก./ชม.
3. ทำข้าวโพดหมักมีน้ำหนักเฉลี่ย 20 กก./ถุง หรือ 636 กก./ชม.

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-944146 ต่อ 914 โทรสาร 053-217287
Email : PRAPAN@DOME.ENG.CMU.AC.TH

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/3/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 11/4/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates