เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    จอบหมุนพรวนดินสำหรับติดตั้งในรถไถนาเดินตามมินิ  อ่าน :   34 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง   อีเมล์ :   rattapong.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
 • Currently 2.7/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.7/5 stars (18 votes cast)

คำอธิบาย :

ความใหม่

ในปัจจุบันมีผู้คิดค้นสร้างรถไถนาเดินตามมินิที่ราคาไม่สูงขึ้นมา(ราคาคันละ 17,5000 บาท) โดยใช้เครื่องยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า ใช้งานสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ไม่มากนัก โดยสามารถใช้งานในการไถกลบดินได้ดี แต่ยังขาดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นอย่างอื่น เช่น จอบหมุนพรวนดิน ดังนั้น นวัตกรรมดังกล่าวจึงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพรวนดินและสามารถติดตั้งในรถไถนาเดินตามมินิ ก็จะเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในในการทำนาและการทำเกษตรกรรมลงได้ โดยมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี คือ TRL 8 - เครื่องต้นแบบนี้ได้ทดสอบระบบจริงที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และผ่านการทดสอบและทดลองแล้ว โดยขั้นนี้จะเป็นขั้นปลายทางของการพัฒนาระบบที่พร้อมส่งมอบให้ผู้ใช้งาน
 
การนำไปใช้
สามารถนำไปใช้งานกับรถไถนาเดินตามมินิ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่มีเครื่องพรวนดินที่สามารถใช้กับรถไถนาเดินตามมินินี้ จากการทดสอบในแปลงทดสอบ พื้นที่ 1 งาน ณ บ้านร่องก่อ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยได้ไถเตรียมดินด้วยรถไถขนาด 40 แรงม้า และปล่อยไว้ 5 วัน ได้ผลดังต่อไปนี้ ใช้เวลาในการทำงาน 30 นาที และใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 0.3 ลิตร
 
หน่วยงานที่นำไปใช้
บ้านร่องก่อ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม
เป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในในการทำนาและการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร

เพิ่มโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ [20/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.117.123
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates