เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติสำหรับไร่มันสำปะหลัง  อ่าน :   28 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์    อีเมล์ :   surajet.k@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (26 votes cast)

คำอธิบาย :

ความใหม่

1) หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติ ทำงานภายใต้การควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์วิชชั่น ที่มีหมุดพินนำทางในการเคลื่อนที่ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องที่มีการป้อนชุดข้อมูล (Data Set) และใช้เครื่องพวนดินแบบลาก เพื่อเปิดหน้าดินของท้องร่องมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นรุ่นต้นแบบที่สามารถพัฒนาไปใช้เพื่อการพานิชย์ได้ในอนาคต และจัดอยู่ TRL ระดับที่ 3 คือ ต้นแบบของรถกำจัดวัชพืชผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงในการปฏิบัติงานภาคสนาม
2) นวัตกรรมดังกล่าวแตกต่างจากท้องตลาด คือ ระบบพานไถและระบบพรวนดินที่ออกแบบใหม่ หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัตินี้ได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติด้วยกล้องเวปแคมและเซ็นเซอร์วัดระยะทาง ผ่านการควบคุมด้วยบอร์ดสไมด์
 
การนำไปใช้
ได้นำไปทดสอบในแปลงเกษตรจริงที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดที่ชุมชนดังกล่าว
 
หน่วยงานที่นำไปใช้
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฃ
 
คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม
ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน และทำให้สุขภาพดีขึ้น ปลอดภัยจากการพ่นสารเคมี รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคด้วย การปลูกมันสำปะหลังวแบบอินทรีย์จะทำให้มูลค่าของมันสำปะหลังสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีกำไรที่สูงขึ้น เป็นการลดภาระการช่วยเหลือจากทางภาครัฐลงได้ และบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

เพิ่มโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ [20/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates