เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป  อ่าน :   35 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จิตรา สิงห์ทอง   อีเมล์ :   jittrawara
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (20 votes cast)

คำอธิบาย :

ความใหม่

ขนมจีน หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวเจ้าหรือข้าวกล้องที่ผ่านการหมักหรือไม่ก็ได้ นำมาโม่และทับน้ำ หรือทำจากแป้งขนมมจีน อาจผสมมส่วนประกอบอื่น เช่น ใบเตย ดอกอัญชัน นำไปนวด โรยเป็นเส้นในน้ำเดือด นำเส้นที่สุกแล้วใส่ในน้ำเย็น นำขึ้นแล้วจับเรียงหรือทำเป็นรูปร่างตามต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการคือ ลักษณะทั่วไปในภานะบรรจุเดียวกันต้องจับเรียงหรือทำให้มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน อาจมมีเส้นขาดได้บ้างเล็กน้อย ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้และสม่ำเสมอ ต้องไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นบูด ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามมธรรมาติของขนมจีน ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ ต้องนุ่มมเหนียว ไม่เละ

หน่วยงานที่นำไปใช้

1. หจก.ขนมจีนคูณทวีทรัพย์
2. บริษัท เบญดานัน จำกัด ภายใต้แบรนด์ ปุ้น ปุ้น
 
คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม
 
1. เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป สะดวกต่อการบริโภค
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
3. ใช้ระยะเวลาสั้นในการคืนตัวด้วยน้ำร้อนหรือไมโครเวฟ
4. ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
5.เพิ่มการจ้างงานในชุมชนและเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจนท้องถิ่น

เพิ่มโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ [20/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates