เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม  อ่าน :   35 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย   อีเมล์ :    taweesak.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (29 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ความใหม่

สามารถเลื่อยกิ่งไม้ทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมกัน ทำให้ลดปัญหาการฉีกขาดของกิ่งไม้ และสามารถตัดแต่งกิ่งไม้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นจะต้องตัดกิ่งด้านล่างและด้านบนคนละครั้ง

การนำไปใช้

เชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ
 
คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม
เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งมักจะสังเกตพบการฉีกขาดของกิ่งไม้เนื่องจากไม่เข้าใจหลักการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้อง ทำให้ต้นไม้ตามบ้านเรือนหรือสวนสาธารณะไม่สวยงาม ซึ่งการใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม ทำให้การตัดกิ่งไม้สะดวกรวดเร็วและลดปัญหากิ่งไม้ฉีกขาดไม่สวยงามได้

เพิ่มโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ [20/6/2565]   แก้ไขโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ[ 20/6/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates