เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เส้นลอดช่องข้าวสีกึ่งสำเร็จรูป  อ่าน :   31 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จิตรา สิงห์ทอง   อีเมล์ :   jittrawara
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
 • Currently 2.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.5/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :

ความใหม่ 

นำแป้งข้าวสีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาใช้ในการทำลอดช่องไทยนอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ลอดช่องแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวสีอีกทางหนึ่งด้วยและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ดังนั้นการประดิษฐ์นี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเส้นลอดช่องไทยจากข้าวสี (ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล) ให้มีลักษณะเส้นเหนียวและนุ่ม ไม่ขาดง่าย และเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งสะดวกต่อการบริโภค ให้มีคุณภาพการทำสุกที่ดีกว่า รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการทำสุกต่ำ อีกทั้งนวัตกรรมดังกล่าวมีความแตกต่างจากเส้นลอดช่องทั่วไปคือง่ายในการรับประทานเพียงเปิดฝาเติมน้ำร้อนรอ 3-5 นาที จะได้ลอดช่องข้าวสีพร้อมบริโภค อีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้บริโภคซื้อเก็บไว้ในครัวเรือนเพื่อที่จะนำมารับประทานได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นของฝากทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป ตลอดจนเป็นการบูรณาการจากฐานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม

1. เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป สะดวกต่อการบริโภค
2. เส้นขนมจีนที่ได้จะมีความยืดหยุ่น เหนียวนุ่ม
3. ใช้ระยะเวลาสั้นในการคืนตัวด้วยน้ำร้อนหรือไมโครเวฟ
4.ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการผู้ผลิตขนมจีนให้ยืดอายุการเก็บรักษา
5. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
6.เพิ่มการจ้างงานในชุมชนและเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจนท้องถิ่น

เพิ่มโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ [20/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.117.123
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates