เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ไม้กวาดจากขวดพลาสติก   อ่าน :   45 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ   อีเมล์ :   make_alist
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสาธิตย์วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-587291-2
เว็ปไซต์  http://rdi.npu.ac.th/web/clinical_technology_cli.php
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :
- สินค้า ไม้กวาดจากขวดพลาสติกมีความคงทนด้วยด้ามพลาสติก และสแตนเลส สามารถปรับสไลด์ได้ 3 ระดับ-ไม้กวาดจากขวดพลาสติก ด้ามไม้ไผ่ ใช้ระบบอบรมควันป้องกันมอด เพื่อยืดอายุการใช้งานของด้ามไม้ไผ่       1. ราคาไม้กวาดจากขวดลพาสติกด้ามพลาสติก ขนาดความยาว 150 cm. ราคา 120 บาท       2. ราคาไม้กวาดจากขวดพลาสติกด้ามสแตนเลส ปรับสไลด์ได้ ยาว สูงสุด 3 เมตร ราคา 200 บาท       3. ราคาไม้กวาดจากขวดลพาสติกด้ามไม้ไผ่ ขนาดยาว 150 cm. ราคา 100 บาทกลุ่มผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติก บ้านนาราชควาย ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนมผู้ที่สามารถติดต่อได้ : แม่แต๋ว / 0896712711 


เพิ่มโดย : นายทนงศักดิ์ ธาตุชัย [16/6/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates